วิดีโอสอนเขียน php สอนเขียนแบ่งหน้า แบ่งหน้า pagination แบ่งหน้าตารางจากฐานข้อมูล

เป็นการสร้างตัวแบ่งหน้า #แบ่งหน้า ใน #PHP โดยใช้ตารางจากฐานข้อมูล มีการกำหนดแถวทั้งหมด และแถวที่จะแสดงในแ่ละหน้า ใช้ #Bootstrap เข้ามาช่วยให้ปุ่มแบ่งหน้าสวยมากยิ่งขึ้น…