สอนเขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล MySQL อัพโหลดภาพ เพิ่ม ลบ แก้ไข Database

คลิปนี้ #สอนเขียนโปรแกรม สอนตั้งแต่เริ่มต้นสร้าง Project ใน #Netbean สร้างตารางด้วย การสร้าง ฟอร์ม เก็บข้อมูล เขียนโค้ด #php #ติดต่อฐานข้อมูล สร้างตาราง ด้วย #phpMyadmin รวมการอัพโหลด…