Quá trình học ở FPT ra sao? Design Pattern dùng làm gì?Các bạn xem câu hỏi trong mục description nhé
– Xây dựng mạng xã hội bằng PHP thì có sao không
– Quá trình học ở Đại Học FPT như thế nào
– Design Pattern có quan trọng không

Channel Tôi Đi Code Dạo là nơi mình chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về ngành lập trình mà mình đạt được trong quá trình làm việc. Những kiến thức này sẽ biến các bạn từ một coder trở thành developer – lập trình…

, , , , , , , , , , , ,

14 thoughts on “Quá trình học ở FPT ra sao? Design Pattern dùng làm gì?

 1. Anh ơi, để làm lập trình viên thì không cần cực kì giỏi toán. Nhưng nếu giỏi toán thì nó có giúp mình NHIỀU trong ngành lập trình không vậy anh ?

 2. anh ơi, hay ai biết giải bài này giải giúp mình với ạ!!bằng chương trình c++ nha

  Chương trình quản lý danh sách và thông tin các khách hàng là thuê bao sử dụng 3G của nhà mạng Viettel bao như sau:

  – Thông tin về Gói cước gồm:

  • Tên gói: do người dùng nhập vào từ bàn phím, gồm tối đa 10 ký tự. Ví dụ: MIMAX1, MIMAX3, MIMAX6.

  • Chu kỳ gói: chương trình tự động tính từ tên gói. Biết chu kỳ là số ngày thuê bao được sử dụng. Tùy theo ký tự cuối trong Tên gói là 1, 3 hay 6 tương ứng với số số ngày là 30, 90 hay180.

  • Giá gói: là số tiền người dùng phải trả cho một chu kỳ của gói 3G. Giá trị do người dùng nhập, tối đa 6 chữ số. Ví dụ: 70000, 210000, 420000.

  • Vượt gói: là giá trị logic do người dùng nhập từ bàn phím để báo cho hệ thống biết ngắt (1) hoặc không ngắt (0) kết nối khi người dùng sử dụng hết lưu lượng tốc độ cao của gói cước 3G

  – Thông tin về Thuê bao gồm:

  • Họ tên: là chuỗi không bao gồm khoảng trắng, viết hoa đầu từ.

  • Số CMND: là chuỗi gồm 9 ký tự số do người dùng nhập vào từ bàn phím.

  • Các Thông tin về gói 3G gồm Tên gói, Chu kỳ gói, Giá gói, Vượt gói.

  Yêu cầu:

  1. Hãy tổ chức và khai báo các struct cho chương trình.

  2. Viết hàm nhập các thông tin của thuê bao gồm: Họ tên, Số CMND, Tên gói, Giá gói, Vượt gói.

  3. Viết hàm hiển thị các thông tin của thuê bao vừa nhập ra màn hình.

  4. Viết hàm main gọi tất cả các hàm đã có trong chương trình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *