Ep.95 ระบบเข้าสอบ แสดงข้อมูลคำถาม (codeigniter ,php)

สอน #CodeIgniter #ระบบคลังข้อสอบ #php ขอบเขตระบบ Admin : จัดการสิทธิ์การใช้งาน,จัดการสมาชิก,จัดการวิชา, จัดการข้อสอบ, จัดการการวัดระดับ, เรียกดูรายงาน Member : จัดการโปรไฟล์, เข้าสอบ,…