23) Node JS. Формалар менен иштөө практикасы (Уландысы)NodeJS платформасында программалоо. IT-Академия КГЮАнын студенттерине оз алдынча даярданууга материалдар

, , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *