สอนไพธอน Python 3​: การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน Python 3 เบื้องต้น

เขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อมูลจากผู้ใช้ การตรวจสอบประเภทของข้อมูล การแปลง string ให้เป็น int ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่ เชิญสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้ได้ที่ ►…