การสร้างบอท discord ด้วย Node js + Discord.js | How to Creating discord botsหากผิดพลาด หรือ ไม่ถูกต้องตรงใหนต้องขออภัยด้วยครับ

Discord Develope :

Node js :

Discord.js :

Discord Permissions Calculator :

#botdiscord
#discord
#สร้างบอทดิสคอร์ด

Chanel Link :…

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *